Jens Kloppenborg

- Rudersdals borgerlige-liberale viceborgmester

Skolen og valgfrihed

28. maj 2024

Mere frihed til den enkelte folkeskole


Folkeskolen er en af de vigtigste institutioner, vi har i vort samfund. Det er her vi klæder vores kommende generationer på. Det er her at vores børn skal udvikle sig til gode, harmoniske og dannede borgere, så de ligesom generationer før dem, kan videreføre vores samfund og demokrati, så også deres børn og børnebørn kan nyde godt af den frihed og velstand, som generationer før dem, og os, har skabt.

Da vores ældste barn, for en del år siden, kom i skolealderen, havde vi diskussionen i hjemmet, som så mange andre familier, om folkeskole kontra privat friskole. Kunne vi nu være sikre på, at vores datter også fik fyldt rigeligt på de faglige depoter i folkeskolen, og hvor meget mere end snak er almen dannelse i folkeskolen i dag.

Vi valgte folkeskolen til, da vi lægger vægt på at børnene er i deres trygge lokale omgivelser.

Jeg valgte også at gå aktivt ind i skolebestyrelsesarbejdet, hvor jeg siden har været forældrenes stemme i et system, der desværre stadig i dag, i mange tilfælde, lider af en generel modstand overfor den almene dannelse. 

Med dannelse forstår jeg, at vores børn, og lærererne, møder til tiden, velforberedte. At hård og grov tale og adfærd børnene i mellem ikke accepteres, men påtales og sanktioneres. At trivsel og mobning er noget som skolen har et kodeks for, og som følges i alle klasser. At børnene får fyldt på med så meget fagligt viden som muligt, og at de også stifter bekendtskab med vores kultur, historie og sangskatte. Kort sagt, at vores børn går glade til og fra skole, alt imens de får ind- og udsigt.

Den digitale indlæring er kommet for at blive. Vores børn stifter bekendtskab med IT lang tid før de begynder i skolen. I skolen er IT-dannelse derfor vigtig at få indprentet i børnene. Men børnene skal også fortsat læse i rigtige bøger. IPaden og computeren må ikke overtage det hele. Kort sagt skal vi have en væsentlig bedre IT-dannelse af vores børn i skolen, end tilfældet er idag.

Nogen vil måske mene, at jeg prøvede at knække nakken på mig selv, med alle de ønsker og krav til mine børns skole. Det har skam også været en kamp. Men jeg mener den kamp er værd at kæmpe for vores fælles folkeskole, der er en af vores vigtigste fælles referencer i samfundet.

Privat- og friskoler anser jeg som en god trykventil. De er et vigtigt alternativ til de forældre og børn, der enten har andre ønsker, end det folkeskolen kan tilbyde, eller som blot ikke er tilfredse med det folkeskolen tilbyder deres børn. Uden friskolerne, med en folkeskole, der har monopol på at undervise vores børn, ville vores folkeskole være dårligt stillet. 

Jeg ønsker derfor at koblingsprocenten skal hæves. Altså at det som den enkelte familie skal betale for at have deres børn på en privat- eller friskole skal være mindre end i dag. 

I princippet mener jeg at koblingsprocenten skal så langt op som muligt. Altså hvor egenbetalingen fra forældrene bliver så tæt på det at have sine børn i den kommunale folkeskole, hvor det er gratis. Dermed vil alle forældre og børn have det ultimative frie skolevalg. Børnene skal gå på den skole, der passer dem og familien bedst. Det er vi alle bedst tjent med.