Jens Kloppenborg

- Din liberale folketingskandidat på Djurs

Klima

13. juli 2022

en bunden opgave

Klimaudfordringerne er en af de største og mest bundne opgaver, som vi skal løse i vores generation.

Vi står over for nogle klimaudfordringer af historiske dimensioner, hvor vi skal nedbringe drivhusgasudledningen med 70 pct. i 2030 og gøre Danmark klimaneutralt allerede i 2050. Det er nogle ambitiøse klimamål, der kræver store investeringer og ambitiøse beslutninger.

Vi er i fuld gang med at elektrificere Danmark, og dermed gå bort fra fossil brændstof. Benzin og dieselbiler erstattes i stor til af el og hybridbiler, hurtigere end vi havde drømt om.

Men vi skal også have omstillet vores lastbiler, fly og handelsflåde. Her er batterier endnu noget der ligger langt ude i fremtiden. Her skal power to X, altså en brintproduktion være afløseren af fossile brændsler. Dette kræver allerede nu store anlæg og store investeringer, som vi skal være parate til at prioritere.

Det batter kun hvis elektriciteten er fremkommet uden brug af fossilt brændstof. Derfor bliver kul udfaset, og snart også det der foreløbigt har erstattet kul, nemlig træflis. Den form for elproduktion hører nemlig forsiden til.

Derfor skal der sættes møller og solceller op i større stil, end den hastighed vi har nu.

Lige er nu er det nemlig primært vind og solenergi, der skal bringe os ud af afhængigheden af kul og olie. Andre CO2 neutrale energiformer kan komme på tale. Det skal en intensiv forskning i energi nu og de komme år hjælpe os med. Her må vi ikke være lige så dumme og rigide, som især venstrefløjen har været, når det kommer til bl.a. forskning i eks. atomenergien. Alt skal naturligvis afdækkes. Det må det være CO2 neutralitet, der har den højeste prioritet.

Jeg mener ikke, at den grønne omstilling kan lade sig gøre uden en sund økonomi og vækst . Både fordi vi skal ruste os økonomisk til at kunne investere i den grønne omstilling, og så vi kan vise omverdenen, at der er en farbar vej igennem den grønne omstilling, hvor vi opretholder vores velstand og levestandard og samtidig nedbringer vores udledninger af drivhusgasser.

Sagt med andre ord. Vi skal ikke nedlægge gode danske arbejdspladser fordi de udleder CO2 for derefter at oprette dem i andre lande. Vi skal altså ikke piske os selv med skorpioner, men lade fornuften råde.

Danmark har et kæmpe potentiale, når det kommer til den grønne omstilling. Hvis vi sikrer en klog og markedsdrevet grøn omstilling, hvor vi ser virksomhederne som medspillere i stedet for at piske dem, så er jeg overbevist om, at den grønne omstilling kan gå hånd i hånd med økonomisk vækst og en nedbringelse af vores drivhusgasser.

For mig er en grønnere klimapolitik og en styrket erhvervspolitik ikke hinandens modsætninger – tværtimod. Vi kan gå forrest for at bidrage til at løse de store klimaudfordringer og samtidig skabe nye vækstmuligheder.

Danske virksomheder som Grundfoss, Danfoss, Rockwool, Velux og Vestas er med til at levere løsningerne til de udfordringer vi står foran. Det skal vi udnytte, så danske arbejdspladser kan være helt fremme i den grønne omstilling.

Dansk landbrug er et af de mest effektive, og dermed klimavenlige landbrug i verden. Det skal de fortsat blive ved med at være. Det skal ske gennem en fortsat grøn udviklng og ikke afvikling af et landbrugserhverv.

Hvis vi i misforstået politisk korrekthed nedlægger hele eller store dele af dansk landbrug, blot for at få en hurtig gevinst her til lands, så bliver verden ikke et bedre sted at være. Produktionen vil så blot flytte til andre lande, hvor klimapåvirkningen vil være større. Det bliver vi danskere kun fattigere af og verden bliver ikke et bedre sted af at vi træffer mindre smarte beslutninger.