Jens Kloppenborg

- Rudersdals borgerlige-liberale viceborgmester

Marinagrunden i Vedbæk

28. maj 2024

Vi ønsker fortsat hoteldrift i Vedbæk

Som formand for Visionsudvalget for Vedbæk skulle jeg, sammen med det øvrige visionsudvalg, udarbejde en vison for Vedbæk. Et af de store punkter på dagsordene var fremtiden for Hotel Marina. 

Marinagrunden er købt af en gruppe developere, der gerne vil have så meget byggeri presset ind på grunden, som muligt. Derudover vil de helst, om muligt, undgå at der fortsat skal være hoteldrift på grunden.

Begge dele kolliderer med den eksisterende lokalplan fra 1965, der meget tydeligt præciserer hvor fortættet grunden må være, samt at der skal være hoteldrift.

Visionsudvalget ønsker at de rammer fortsat skal være gældende, men har åbnet for at der også kan være boligbyggeri, men at hoteldriften fortsat skal være den primære funktion på grunden. 

Vi mener at hoteldriften er med til at give Vedbæk noget positivt. Sådan har det været i mange år, og vi ønsker derfor ikke at miste dette. 

Vi er også meget optaget af at vi ikke gentager fejlen fra 1965, hvor det brutalistiske hotelbyggeri blev bygget. Men den slags fejl kan vi sagtens begå igen, især når ønsket fra bygherrer er, at vi skal øge byggeprocenten betragteligt og ellers mest af alt bygge boliger. Den vej ønsker jeg ikke at gå. 

Et evt. nybyggeri skal tilføre Vedbæk en særlig kvalitet, især hvis bygherrer vil have en ny lokalplan der kan sikre, at han ikke alene skal bygge hotel. Men jeg står fast på, at vi ikke ønsker yderligere fortætning i Vedbæk.