Jens Kloppenborg

- Rudersdals borgerlige-liberale viceborgmester

Lige muligheder

20. august 2021

Fri og lige konkurrence til gavn for os alle

Da jeg i 2009, sammen med min gode ven og kompagnon, stiftede medieovervågnings- og analysevirksomheden NewsWatch (i dag Retriever Danmark) var det for at bryde et monopol på markedet af medieovervågning og avisarkiver.

Det gjorde vi med at produkt, der var lysår bedre end Infomedias, der var markedets havkat i hyttefadet. Gennem et bedre produkt, højere service og lavere pris, ville vi om end ikke revolutionere markedet, så i det mindste rokke ved båden. 

Vi havde den samme flamme brændende i os som så mange andre iværksættere. Vi troede på idéen, var villige til at opsige gode jobs, tjene nul og nix de første to-tre år, satse alt for at skabe noget stort. 

Vi overså desværre, at de danske konkurrencemyndigheder ikke altid er deres opgave voksen, nemlig med at sikre et frit, sundt og konkurrencepræget marked til gavn for forbrugerne, erhvervslivet, ja hele vort samfund.

Det til trods for at konkurrencemyndighederne i en rapport, udarbejdet af dem selv, erkendte, at vores firma var blevet udsat for diskriminerende handlinger fra markedets de facto monopolhaver, så valgte de danske konkurrencemyndigheder ikke at skride ind over for denne konkurrenceforvridende handling. 

Det er ikke den slags, som iværksættere, der tager en risiko og forsøger at skabe bedre produkter og arbejdspladser, til gavn for samfund og forbrugere, skal udsættes for af de danske myndigheder. 

Jeg har for længst afhændet min virksomhed, så jeg har ikke noget i klemme i dag. Men jeg vil som folketingsmedlem arbejde for, at vores konkurrencemyndigheder tager sig sammen, og sikrer en lige og fri konkurrence, så også de små iværksættere og virksomheder har lige muligheder og ikke trynes af en ulige konkurrence. Vi kan ikke være andet bekendt. 

Som samfund har vi brug for, at der hele tiden skabes nye iværksættere, der sikrer os forbrugere bedre og billigere produkter. LEGO, Grundfos, Danfoss, Novo, Lundbeck, Presalit, FOSS og Haldor Topsøe var også for et par generationer siden små iværksættere. I dag er deres bidrag uvurderligt til det danske samfund. 

Hvis vi fortsat skal have en høj velstand, der skal sikre vores børn og børnebørns velfærd, så er det gennem alle de gode jobs, som fremtidens mange nye iværksættere skaber. Her er en betydelig mere vågen og effektiv konkurrencemyndighed utrolig vigtig.