Kommunalvalg 2021

28. oktober 2021

Rudersdals grønne kiler

Rudersdal er et skønt sted at bo. Vi flyttede til kommunen for 12 år siden, og vi har ikke et eneste sekund fortrudt vores valg. Vi boede først i Trørød, og senere flyttede vi til Vedbæk. Tæt ved skov, strand og frisk luft. Det perfekte sted for børnefamilier og folk, der bare sætter pris på naturen. Jeg vil være garant for, at vi fortsat sikrer de grønne kiler i hele kommunen med skov, marker og åbne vidder, så også vores børn og børnebørn kan nyde godt af et grønt Rudersdal med rent vand og frisk luft.

Folkeskole med fokus på frihed og dannelse

Jeg har gennem syv år været medlem af skolebestyrelsen på Vedbæk skole. Jeg har haft fokus på trivsel, faglighed og ikke mindst dannelse. Det vil fortsat have min store bevågenhed, hvis jeg bliver indvalgt i Rudersdals kommunalbestyrelse. Jeg vil sætte de enkelte folkeskoler mere fri, end de er i dag. Jeg ønsker mere magt til skolebestyrelserne, så skolerne kan gøre en forskel og blive endnu bedre, end de er i dag, hvor vi faktisk er blandt de bedste i hele landet målt på afgangskarakterer. Men det kræver, at forældrene er aktive omkrig deres skole og ikke mindst, at beslutningerne føres ud i livet. Kort sagt at forældrene kan gøre en forskel. Derfor, mere magt til den enkelte skolebestyrelse og ledelse på skolen.

Sunde fritidsaktiviteter

En klog mand sagde engang, at det er bedre at børnene lugter af hest end af hash. Vi skal sikre, at vores børn har en så varieret og bred vifte af sunde fritidsaktiviteter som muligt. Dette skal ske i tæt samarbejde med foreningerne i kommunen. Flere af Rudersdals idrætsfaciliteter er trætte og trænger til en venlig hånd. Vi har også behov for flere og nye indendørs haller til håndbold, badminton, tennis... og en spritny svømmehal i kommunen.  Jeg vil arbejde for, at alle børn og unge i Rudersdal har mulighed for at dyrke sunde fritidsinteresser. Det er nemlig en rigtig god investering i vores børns opvækst og fremtid.

Frit valg

Vi er frie mennesker i et frit land. Vi ønsker frie valg, uanset om det gælder vuggestuen, børnehaven, dagplejen, skolen eller plejehjemmet. Det er kommunens opgave at sikre et så varieret og godt udbud for borgerne. Friplejehjem og friskoler skal også være med til at sikre, at de kommunale tilbud er de bedste. Borgerne har valget, kommunen sikrer udbuddet.

Lokalplaner er borgernes garanti 

Lokalplaner er en god og meget vigtig kontrakt mellem borgerne og kommunen. Lokalplaner er ikke støbt i beton, men vi borgere skal kunne regne med, at de visioner og intentioner, som lokalplanerne beskriver, også er det, som den kommunale forvaltning arbejder ud fra. Hvis lokalplaner alene ændres for at fravige byggehøjder og bebyggelsesprocenter, så skrider tilliden mellem borgere, forvaltning og politikere. Det må ikke ske.

Hurtigere sagsbehandling

Kommunen er til for borgerne og ikke omvendt. Borgerne har krav på transparens og hurtig sagsbehandling. En ukompliceret byggesag bør ikke have en sagsbehandlingstid på mere end få dage. Ligeledes skal alle borgere have en hurtig og nem gang i systemet med svar og status løbende, hvis de enkelte sager trækker ud.

Tryg alderdom 

Rudersdal skal være et godt sted at leve sit seniorliv. Nogle ønsker at forblive så lang tid i eget hjem som muligt, andre ønsker mere beskyttede omgivelser. Kommunen skal kunne tilbyde en service ud fra individuelle behov. Kommunens nye Friplejehjem skal være med til at sikre, at den ældre har så frit valg som muligt.

Sund økonomi og OPP

Rudersdal er en sund og veldrevet kommune med en af landets laveste kommuneskatter. Jeg vil være garant for, at kommunen fortsat drives så sundt, at vi fortsat kan tilbyde en høj service til en lav skat. En af måderne, hvorpå vi kan sikre høj kvalitet i vores service og samtidig have styr på økonomien, er gennem OPP-projekter – et offentligt-privat partnerskab. På den måde sikrer vi, at kommunale byggerier holder den økonomiske ramme, nytænkning og løbende vedligeholdelse. Alt sammen noget som offentlige byggeprojekter sjældent lever op til. Et besøg på vores folkeskoler og kommunale idrætsanlæg og haller vidner desværre om prioriteringerne i forhold til vedligeholdelse. Dette vil ikke ske i et OPP-projekt.

Rent badevand i Øresund nu

På ti måneder har der været 31 røde flag ved Vedbæk strand. Et rødt flag betyder, at vores fælleskommunale forsyningsselskab har lukket kloakvand direkte ud i Øresund, uden at rense det. Ulækkert og Ulovligt.

Kloakseparering skal løse dette problem engang i år 2050. Men det kan vi ikke alene vente på. Derfor skal de fælleskommunale forsyningsselskaber også pålægges, i lighed med bønderne, at opføre nedgravede "gylletanke", hvor kloakvand og spildevand kan ledes hen i spidsbelastningsituationer. Dette kan gøres meget hurtigere end det at grave alle veje op. 

På den måde får vi et renere Øresund og søer langt hurtigere end ellers planlagt. 

Af jord er du kommet, til grin skal du blive 

Så groft kan man sige det om landets kirkegårdstakster. Det er ikke billigt at leve, men i døden skal vi have fred, og det samme skal de efterladte. Landets kirkegårde er en vigtig del af vores kristne kulturarv. Når vi besøger kirkegårdene kan vi se gravsteder, der er 20, 50 og over 100 år gamle. Det skal vores børn og børnebørn også have mulighed for. Derfor skal kirkegårdstaksterne ned, så det ikke afholder familier fra at begrave deres efterladte på kommunens kirkegårde.